ZAWORY MIESZAJĄCE

Zastosowanie zaworów mieszających - dlaczego, na co i po co ???

Przez nazwę zawory mieszające należy rozumieć armaturę, zapewniającą regulację systemu centralnego ogrzewania realizowana na zasadzie zmieszania czynnika grzewczego pobieranego z zasilania źródła ciepła, oraz powrotu z instalacji grzewczej. Jest to najczęściej stosowana metoda z uwagi na dopasowanie parametrów czynnika grzewczego do potrzeb systemu grzewczego.

Głównym podziałem zaworów mieszających jest podział na:

 • zawory trójdrogowe - trójdrożne - 3D,
 • zawory czterodrogowe - czterodrożne - 4D.

Powyższe kategorie główne mają w swoich wersjach:

 • zawory z nastawa ręczną (nastawia się je metodą prób i błędów poprzez przekręcenie w prawo lub lewo pokrętłem na zaworze),
 • zawory sterowane elektrycznie z napędem elektrycznym i sterownikiem
 • zawory termostatyczne sterowane termostatem.

PAMIĘTAJ !!! Montuj zawory mieszające z każdym kotłem na paliwa stałe współpracującym z pompą CO - jest on niezbędny do prawidłowej pracy kotła i znacznie wydłuża jego żywotność.

Zaletami takiego sposobu regulacji są przede wszystkim:

 • stały przepływ objętościowy czynnika grzewczego w całym układzie grzewczym;
 • równomierne obciążenie cieplne wszystkich odbiorników ciepła;
 • możliwość płynnej regulacji temperatury czynnika grzewczego;
 • zminimalizowanie różnic temperatur w źródle ciepła, pomiędzy zasilaniem i powrotem;
 • poprawienie jakości regulacji zaworów grzejnikowych wyposażonych w głowice termostatyczne;
 • jeżeli chodzi o zawory trójdrogowe, to istnieje możliwość wykorzystania ich jako armatury rozdzielającej w strefowych systemach cieplnych;
 • jeżeli chodzi o zawory czterodrożne, to największą ich zaletą jest ochrona kotła przed niskotemperaturową korozją, poprzez podwyższenie (podmieszanie) temperatury powrotu;
 • następną zaletą zaworów czterodrożnych, jest możliwość podłączenia podgrzewacza ciepłej wody użytkowej (C.W.U) do obiegu kotłowego i możliwość uzyskania wyższej temp. w podgrzewaczu jak w grzejnikach;
 • oraz stosunkowo niewielka cena do ich wielu zalet i pożytku.

Dobranie odpowiedniego zaworu mieszającego. W celu optymalnego wykorzystania funkcji mieszacza, konieczne jest prawidłowe ustalenie jego wielkości nominalnej DN. Zastosowanie nieprawidłowej DN mieszacza prowadzi do tego, że nie są zagwarantowane możliwości regulacji w całej rozpiętości skali mieszacza. Ograniczenie jest tym większe, im większe jest odchylenie od prawidłowo ustalonych wielkości.
Poniżej przedstawiono sugestie doboru zaworu mieszającego do mocy kotła:

 • kocioł (piec) o mocy 18 kW - DN25;
 • kocioł (piec) o mocy 25 kW - DN25, DN32;
 • kocioł (piec) o mocy 40 kW - DN32, DN40;
 • kocioł (piec) o mocy 60 kW - DN40, DN50;
 • kocioł (piec) o mocy 80 kW - DN50, DN65.
 • kocioł (piec) o mocy 100 kW - DN50, DN65 i więcej

Więcej szczegółów - kliknij w interesujące Ciebie zdjęcie poniżej.

- ZOBACZ KATALOG ZAWORÓW MOSIĘŻNYCH

- ZOBACZ KATALOG ZAWORÓW ŻELIWNYCH

Montaż i serwis

projektowanie

Schematy podłączeń

Schematy podłączeń