NACZYNIA WZBIORCZE                                                               naczynia wyrównawcze, naczynia przeponowe, akcesoria

Naczynia wzbiorcze - przeponowe i wyrównawcze oraz akcesoria

Naczynia przeponowe TERM-SYSTEM.

Naczynia przeponowe  absorbują wahania objętości wody w zamkniętym układzie systemu centralnego ogrzewania, utrzymując stałe ciśnienie i pomagają ograniczyć zużycie energii. Oznacza to że w układach systemów zamkniętych w których one występują, zabezpieczają system przed nadmiernym wzrostem ciśnienia które powstaje podczas wzrostu temperatury w układach CO i CWU (ciepłej wody użytkowej) np. w bojlerach. Szeroki zakres dostępnych naczyń przeponowych w naszej ofercie spełnia wymagania różnorodnych systemów ogrzewania oraz  rozmiarów.
Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze (przeponowe) mogą być stosowane we wszystkich typach systemów grzewczych (jeżeli parametry techniczne ich konstrukcji na to pozwalają).
Są one stalowymi zbiornikami spawanymi, których przestrzeń wewnętrzna podzielona jest sprężystą membraną na dwie części - gazową i wodną.
 • Część gazowa - powyżej membrany wyposażona jest w zaworek regulacji ciśnienia.
 • Część wodna - poniżej wypełnia woda z układu grzewczego.

Właściwe ciśnienie w części gazowej stabilizuje ciśnienie całego układu centralnego ogrzewania (układ zmieniając swą objętość zachowuje stałe ciśnienie).

Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze są dostarczane standardowo napełnione gazem o jednakowym ciśnieniu. W czasie montażu należy dostosować wartość ciśnienia w części gazowej do potrzeb układu grzewczego.
Minimalna wartość ciśnienia roboczego wynosi 50 kPa.
Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze mogą być eksploatowane w układach grzewczych o temperaturze pracy do 120°C.
Maksymalna temperatura membrany to 70°C.
W układach grzewczych z naczyniami wzbiorczymi musi zostać zastosowany co najmniej jeden zawór bezpieczeństwa, termometr i manometr.

Naczynia wyrównawcze TERM-SYSTEM.

Naczynia wyrównawcze stosowane są głównie w otwartych układów centralnego ogrzewania w celu wyrównywania w nich poziomu cieczy grzewczej. Podczas pracy nagrzewania układu otwartego przez kocioł CO wzrasta objętość wody w układzie. By układ taki mógł automatycznie uzupełniać swój poziom stosuje się właśnie naczynia wyrównawcze dobrane swoją pojemnością do wielkości układu CO.

Akcesoria naczyń wzbiorczych TERM-SYSTEM

W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi uchwyty i wieszaki do oferowanych naczyń, zawory odcinające przystosowane do współpracy z naczyniami i inne akcesoria ułatwiające montaż.

Montaż i serwis

projektowanie

Schematy podłączeń

Schematy podłączeń