Zbiorniki akumulacyjne

Zasada działania

Ideą zbiorników akumulacyjnych jest magazynowanie nadwyżek energii cieplnej związanych z okresowym, zmiennym zapotrzebowaniem na ciepło. Energia powstała w procesie spalania paliwa jest akumulowana przez czynnik grzewczy (zazwyczaj wodę), który zapewnia późniejsze jej wykorzystanie do różnych celów np. na potrzeby ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Zaletą procesu akumulacji w porównaniu z układem, który nie zawiera zbiornika akumulacyjnego jest racjonalne wykorzystanie energii paliwa i w związku z tym oszczędność paliwa do 35%. Zbiornik akumulacyjny ma za zadanie zmagazynować okresowe nadwyżki energii. Woda ogrzana w kotle przepływa przez zbiornik akumulacyjny stopniowo ładując zbiornik. Akumulacja trwa dopóki, dopóty nie nastąpi wyrównanie temperatur czynnika grzewczego w zbiorniku oraz kotle. Oznacza to, że zbiornik (-i) jest w pełni naładowany. Termoizolacja zbiornika gwarantuje energooszczędność całego układu.

Budowa zbiornika

Zbiornik akumulacyjny NAD, NADO 500,750,1000 wykonany jest z  walca zaślepionego po obu stronach dnami elipsoidalnymi  oraz  produkowany jest jako jednostka do montażu w pozycji pionowej. Wykonany jest z blachy stalowej, odpowiednio zabezpieczonej antykorozyjnie.

Główne typy zbiorników

Zbiorniki akumulacji ciepła oferowane przez firmę TERM-SYSTEM dzielą się na 2 główne typy:

  • bez możliwości podgrzewania ciepłej wody użytkowej typu NAD;
  • z możliwością dodatkowego podgrzewania ciepłej wody użytkowej typu NADO;

Wszystkie zbiorniki występują o 3 pojemnościach: 500 litrów, 750 litrów i 1000 litrów.
W celu uzyskania pojemności np. 2000 litrów można zbiorniki łączyć kaskadowo.

Podstawowym zadaniem zbiorników akumulacyjnych jest magazynowanie nadwyżek wyprodukowanego ciepła przez kocioł (piec) grzewczy, a następnie oddawanie tego ciepła do układu grzewczego, wówczas gdy np. zapotrzebowanie na ciepło jest większe. Poprawia to zdecydowanie pracę kotła, zwiększa jego sprawność poprzez zagwarantowanie możliwie stałej temperatury na powrocie oraz zmniejsza zużycie paliwa. Do proponowanych zbiorników w każdym przypadku można zamontować odpowiednią ilośc grzałek elektrycznych do mocy 9 kW.
Taki typ zbiorników nazwaliśmy NAD.
Te informacje są standardem jeżeli chodzi o system akumulacji ciepła.

Firma TERM-SYSTEM poszła o dwa kroki dalej i wprowadziła do swojej oferty zbiorniki akumulacji ciepła z wbudowanym wewnątrz ogrzewaczem ciepłej wody użytkowej  - zobacz - nazywając je NADO.

Wprowadzenie do oferty zbiorników NADO miało przede wszystkim na celu:

  • wykorzystanie zakumulowanego w zbiorniku ciepła do podgrzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.);
  • maksymalna powierzchnia wymiany ciepła wody kotłowej z ogrzewaczem zapewnia w nim stałą temperaturę, nawet gdy z ogrzewacza wypuścimy więcej wody niż wynosi jego pojemność - woda do niego nachodząca zdąży już uzyskać wymaganą temperaturę;
  • zmniejszenie kosztów o zakup dodatkowego ogrzewacza na c.w.u.;
  • zwiększenie możliwości uzyskania ciepłej wody użytkowej. Ogrzewając zbiornik akumulacyjny do temp. ok 75oC mamy zapewnioną ciepła wodę użytkową na okres nawet do 4-5 dni.

Zapewne jest jeszcze wiele zalet tego typu zbiorników o których przekonacie się Państwo będąc w ich posiadaniu.

Podsumowując całość: zbiorniki  - NAD -   to akumulatory bez możliwości podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a zbiorniki - NADO - mają taką możliwość.

Zbiorniki (NAD) o pojemnościach  500, 750 i 1000 litrów, Wersja 1 i 2

Zbiorniki (NAD) o pojemnościach  500, 750 i 1000 litrów, Wersja 4

Zbiorniki (NAD) o pojemnościach  500, 750 i 1000 litrów, Wersja 5

Zbiorniki (NADO) o pojemnościach 500, 750, 1000 litrów, Wersja 1

Zbiorniki (NADO) o pojemnościach  500, 750 i 1000 litrów, Wersja 2

Zbiorniki (NADO) o pojemnościach 500, 750, 1000 litrów, Wersja 3

Montaż i serwis

projektowanie

Schematy podłączeń

Schematy podłączeń