Elo-Term

Nagrzewnica powietrza jest doskonałym rozwiązaniem dla pomieszczeń ogrzewanych całościowo jak i dla wyznaczonych stref grzewczych.

Porównując nagrzewnicę ELO-TERM z tradycyjnymi systemami grzewczymi wymagającymi oddzielnych pomieszczeń dla kotłowni łatwo można utwierdzić się w przekonaniu o ponoszeniu najniższych kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych w przypadku wyboru nagrzewnic ELO-TERM. Utrzymanie tych kosztów na poziomie minimalnym jest możliwe dzięki temu iż nagrzewnica ELO-TERM jest urządzeniem samowystarczalnym i wysokoefektywnym.

Proces mieszania gazu z powietrzem odbywa się za pomocą wentylatora zasysającego powietrze umieszczonego tuż przed komorą spalania.

Zastosowanie:

W nagrzewnicach gazowych ELO-TERM zastosowano:

 • Proces mieszania gazu z powietrzem i spalania mieszanki odbywa się w specjalnie zaprojektowanym i skonstruowanym palniku inżetorowym.
 • Palnik przystosowany do spalania gazu ziemnego lub gazu płynnego co potwierdzają przeprowodzone badania wg standardów europejskich CE oraz dopuszczeń polskich Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.
 • Wentylator Klasy H, zasilany napięciem 230 V ~ 50 Hz. Zabezpieczony farbą ochronną przed wysoką temperaturą jak i agresywnym środowiskiem spalin. wyposażony w łożyska samosmarujące;
 • Komin do odprowadzania spalin wykonany jest ze stali nierdzewnej;
 • Wysokoefektywny wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej, o potrójnym obiegiem spalin, zaopatrzony w drzwiczki kontrolne, ułatwiające jego czyszczenie;
 • Obudowa wykonana ze stali galwanizowanej, laminowana pyłem epoksydowym odporna na uszkodzenia termo-akustyczne,
 • Zespół wentylacyjny składa się z jednego, dwóch lub trzech cicho pracujących wentylatorów, statycznie wyważonych, które w miesiącach letnich mogą być włączone w celu dodatkowej recyrkulacji powietrza, zapewniając tym samym większy komfort w miejscu pracy;
 • Wentylacja podczas sezonu letniego w celu uzyskania lepszego komfortu w miejscu pracy i zwiększenia ilości wentylowanego powietrza istnieje możliwość włączenia tylko zespołu nadmuchowego bez pracy palnika, poprzez przełączenie odpowiedniego przycisku "lato/zima";

 • Termostat zamontowany w urządzeniu służy do kontroli zespołu wentylacyjnego w normalnych warunkach pracy oraz kontroluje utrzymanie żądanej temperatury. Dodatkowo zabezpiecza urządzenie przed przegrzaniem;
 • Króćce spalinowe i powietrzne wykonane są w taki sposób by zagwarantować łatwość i szczelność połączeń. W standardzie dołączone są tłumiki akustyczne;
 • Kratka nawiewu wykonana jest w wersji dwupłaszczyznowej, z możliwością dowolnej zmiany ustawienia pionowych lub poziomych łopatek, w celu lepszej dystrybucji ogrzewanego powietrza;
 • Dostępne modele: 10 różnych modeli jest dostępnych o mocach 22kW do 94kW, z różnym usytuowaniem wentylatorów i różnie zasilanych;

Zalety generatora ELO-TERM:

 • Działanie niezależne
 • Szczelność względem ogrzewanego pomieszczenia
 • Możliwość montażu ściennego, oszczędność zajmowanego miejsca
 • Łatwość w montażu
 • Elastyczny pod względem uniwersalności stosowania
 • Cicha praca urządzenia
 • Sprawność wyższa od 90%
 • Zasilanie: gaz ziemny, propan, propan-butan, olej opałowy
 • Zabezpieczenie wszystkich funkcji układami elektronicznymi

Wymiary:

Nagrzewnice gazowe z wentylatorami osiowymi:Nagrzewnice gazowe z wentylatorami osiowymi:

 

Instalacja:

Bardzo często ze względu na przepisy pożarowe lub specjalną konstrukcję czy architekturę budynków istnieje konieczność montażu nagrzewnic powietrza na zewnątrz. Aby sprostać tym wymaganiom nagrzewnice ELO-TERM zostały tak skonstruowane, aby umożliwić różnorodne ich wykorzystanie gwarantując w każdym przypadku optymalne warunki pracy.

Sposób montażu nagrzewnic typu "E" i "EC" znajduje zastosowanie w ogrzewaniu tych budynków, w których przepisy pożarowe zabraniają wprowadzania gazu do pomieszczeń takich jak: stolarnie, garaże, malarnie, lakiernie, itp. Montaż typu ECR nagrzewnic ELO-TERM pozwala na cyrkulację powietrza wewnątrz pomieszczenia oraz dodatkowo umożliwia doprowadzenie z zewnątrz świeżego powietrza w dowolnej proporcji. Regulacja proporcji zmieszania powietrza odbywa się za pomocą dźwigni ręcznej lub zdalnie przy zastosowaniu siłowników. Istnieje także możliwość filtracji powietrza nawiewanego.Dla instalacji, w których następuje podgrzewanie powietrza świeżego zaleca się stosowanie grawitacyjnej wyrzutni ściennej (3) na wylocie powietrza a ELO-TERM. Wyrzutnia taka otwiera się jedynie przy pracujących wentylatorach nadmuchowych nagrzewnicy. Dzięki temu unikniemy wychładzania się pomieszczenia poprzez otwarte otwory nadmuchowe niepracujących nagrzewnic. Dla prawidłowego funkcjonowania instalacji konieczne jest wykonanie w ścianach specjalnych otworów (4) z grawitacyjnym zamknięciem, umożliwiających wyrównanie ciśnienia w pomieszczeniu.Ilość świeżego powietrza ogrzewanego przez nagrzewnice ELO-TERM uzależniona jest, oprócz potrzebnej ilości wymian powietrza, od możliwości ogrzania jego do odpowiedniej temperatury. Przy projektowaniu, uwzględniając przyrost temperatury nagrzewnicy, należy dobrać tak maksymalną ilość powietrza podgrzewanego aby temperatura powietrza dostarczanego do obiektu była nieco wyższa od zakładanego poziomu temperatury pomieszczenia. W razie nie osiągnięciu tego parametru należy wybrać typ montażu ECR lub ICR i zmniejszyć ilość powietrza świeżego podgrzewanego poprzez nagrzewnicę.

Montaż kominków powietrza/spaliny:

Wybór sposobu wyprowadzenia spalin i poboru powietrza uzależniony jest od wielu czynników tj.: środowiska, pomieszczenia ogrzewanego, wentylacji, obowiązujących przepisów itp. Niezależnie od typu układu powietrze/spaliny producent zapewnia kompletność dostawy, trwałość materiałów oraz poprawność wykonania i dopasowania poszczególnych elementów.

TYP MAX DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW ELO-TERM AE/AC
20 30 50 70 90
F/E 10 15 14 10 8
B/A 5 9 8 6 4
D/C 4 5 4 2 1
DANE TECHNICZNE NAGRZEWNIC ELO-TERM

  MODELE Z ZASYSANIEM POWIETRZA
Opis wentylatorów OSIOWY 20AE 30AE 50AE 70AE 90AE
ODŚRODKOWY 20AC 30AC 50AC 70AC 90AC
MOC kW 22 34 54 70 94
MOC ROBOCZA kW 20 31 49 63 85
EFEKTYWNOŚĆ SPALANIA % 90,8 90,2 90,8 90 90
Max. Godzinowe zużycie paliwa (15oC,1013 hPa) GZ-50 Nmc/h 2,33 3,60 5,71 7,41 9,95
GZ-35 Nmc/h 2,65 4,10 6,39 8,10 -
Propan-Butan Kg/h 1,73 2,68 4,26 5,52 7,41
Średnica podłączenia gazowego cal 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Średnica przewodu spalinowego mm 80 100 100 100 100
Średnica przewodu powietrznego mm 80 100 100 100 100
Przyłącze elektryczne V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Moc elektryczna silników wentylatorów W OSIOWY 205 240 395 570 580
W ODŚRODKOWY 270 650 800 830 1800
Modele "AE" z wentylatorem osiowym Objętość ogrzewanego powietrza mc/h 1950 3000 4500 5900 6900
Zasięg wydmuchu m 10 15 20 26 29
przyrost temperatury oC 28 28 30 30 34
pobór mocy elektrycznej W 185 165 300 475 355
obroty wentylatora n/min 1440 1440 1440 1390 1440
ilość wentylatorów szt 1 1 2 2 3
poziom hałasu (mierzony na 5 m) dB 50 68 49 58 65
Modele "AC" z wentylatorem odśrodkowym Objętość ogrzewanego powietrza mc/h 1900 3150 4500 5700 8600
Spręż powietrza mmH2O 12 10 11 12 10
przyrost temperatury oC 29 27 30 31 27
pobór mocy elektrycznej W 250 575 700 735 1570
obroty wentylatora n/min 900 900 900 900 900
ilość wentylatorów szt 1 1 2 2 3
poziom hałasu (mierzony na 5 m) dB 45 62 45 54 60
Czytany 3764 razy

Montaż i serwis

projektowanie

Schematy podłączeń

Schematy podłączeń