TERM-MAXI

GWARANCJA na kocioł : 60 miesięcy  (5 LAT)

Niskotemperaturowe uniwersalne kotły TERM-MAXI to urządzenia z możliwością  spalania paliw stałych w systemie górnym. Wykonane są one z blachy stalowej - kotłowej, spawane z rusztem wodnym oraz standardowo wyposażone są w sterownik elektroniczny oraz wentylator nadmuchowy. Paliwem podstawowym kotła jest węgiel kamięnny o granulacji 25 - 50 mm. Paliwem zastępczym natomiast, są mieszanki węgla miału i mułu kopalnianego oraz suchego drewna. Sprawność kotła wynosi 80%.

Uniwersalność tych wyrobów polega na tym, że jest możliwość wybrania procesu spalania. Do wyboru mamy proces wymuszony z elektronicznym sterowaniem lub naturalny. W kotłach tych można stosować dość szeroki zakres paliw zaczynając od węgla, po miał, drewno oraz wszelkie mieszanki mułów, flotów itp.
UWAGA: Stosowanie paliw zastępczych (zmniejsza lub zwiększa) koszty ogrzewania, zmniejsza moc grzewczą kotła, zmniejsza jego sprawność oraz skraca żywotność urządzenia.
Wymagany ciąg kominowy: 15 - 20 Pa.
Do podstawowych elementów kotła należą:

  • komora zasypu paliwa , paleniskowa;
  • kanały konwekcyjne;
  • czopuch z przepustnicą spalin;
  • ruszt  wodny - spawany;
  • MAXI-malne drzwiczki paleniskowe, a także rusztowe, popielnikowe;
  • otwory wyczystne
  • króciec wody powrotnej i zasilającej instalacje c.o.;
  • króciec spustowy kotła;
  • w standardzie kocioł wyposażony jest w elektroniczny regulator kotła wraz z wentylatorem nadmuchowym.

Zalecane paliwo: węgiel kamienny, zastępczo miał węglowy, muł kopalniany, flot oraz suche drewno.
UWAGA: Stosowanie paliw zastępczych (zmniejsza lub zwiększa) koszty ogrzewania, zmniejsza moc grzewczą kotła, zmniejsza jego sprawność oraz skraca żywotność urządzenia.
 
Dane techniczne uniwersalnych kotłów węglowych TERM-MAXI:


 
UWAGA: FIRMA TERM-SYSTEM ZALECA MONTAŻ KOTŁÓW Z ZAWORAMI MIESZAJĄCYMI 4-DROGOWYMI.

1. drzwiczki wyczystkowe
2. drzwiczki zasypowo - rozruchowe
3. drzwiczki popielnikowo - rozruchowe
4. izolacja termiczna drzwiczek wykonana z prasowanej wełny mineralnej,
    odpornej na wysokie temperatury
5. awaryjny bezpiecznik wylotu spalin
6. zewnętrzny płaszcz izolacyjny wykonany z wełny mineralnej, pokrytej blachą
    pomalowaną w kolorze niebieskim
7. komora zasypowo - paleniskowa
8. komora popielnikowa
9. komory między płaszczami wodnymi, w których następuje wymiana ciepła
    między spalinami a wodą zawartą w płaszczach    10. wewnętrzne, poziome i pionowe płaszcze wodne
11. zewnętrzny płaszcz wodny, zaizolowany płaszczem izolacynym 7
12. ruszta wodne
13. zasilanie - wyjście wody ciepłej z kotła do układu c.o.
14. powrót - wejście wody schłodzonej do kotła z układu c.o.
15. króciec spustowy - służy do awaryjnego spuszczania wody
      z układu c.o. oraz kotła
16. procesorowy regulator pracy kotła (sterownik)
17. wentylator tłoczący powietrze do kotła
18. regulator ciągu kominowego
19. czopuch - wyjście spalin do komina

Czytany 3459 razy

Montaż i serwis

projektowanie

Schematy podłączeń

Schematy podłączeń